3D modellering med program som sketchup

Kunskap inom webb- samt spelutveckling

Kunskaper inom att bygga stationära datorer

Photo och media kunskaper med program som photoshop och illustrator

Snabb på att lära mig nya saker